Program 2. ročníku sympozia

 

        27. března 2012

 

Zahájení konference a úvodní referáty (aula: 10:00 – 11:30)

Josef  Vojvodík: „Naskýtá se nám podívaná na nesmírný rozvrat“: paradoxy moderny mezi sebeafirmací a sebepopřením

Jan Kořenský: Je post-postmoderna moderna?

---

 

Moderna v tušeném prostoru střední Evropy (aula: 12:45 – 18:45)

 

Blok 1a (aula: 12:45 – 14:45)

Zkušenost moderního světa jako výzva estetické reprezentaci

Tomáš Kubíček: Zkušenost moderního světa jako výzva estetické reprezentaci

Mateusz Chmurski: Figury modernosti?

Joanna Królak: Stalinské umění jako součást "modernistického paradigmatu"?

Olga Pavlova: Antiutopické tendence v polské a české literatuře 20. a 30. let  na pozadí románu My Jevgenije Zamjatina

Jan Schneider: Antiutopie: varování moderny/ě

 

Blok 2a (aula: 15:00 – 16:45)

Moderna v polemice – polemiky moderny

Daniel Vojtěch: Svébytnost středoevropského kritického modernismu – hledisko bohemistické

Katica Ivanković: Ohněm a mečem a vždy s elegancí. O modernistickém polemickém stylu

Dorota Bielec: Národní otázka v politických a estetických sporech v době modernismu

Michal Sýkora: Světový názor modernismu: Lukácsova kritika modernismu a její zdroje

 

Blok 3a (aula: 17:00 – 18:45)

Středoevropská moderna v průniku specifik národních kontextů

Annalisa Cosentino: Několik poznámek o italském pohledu na středoevropskou kulturu

László G. Kovács:  Maďarská avantgarda ve středoevropském kontextu v letech 1915-1926

Alenka Jensterle-Doležalová: Recepce moderny ve slovinské kultuře

Petr Christov: Na okraj recepce a překladů belgického frankofonního symbolismu

Kyuchin  Kim:  Česká a korejská literární moderna

 

---

 

Česká avantgarda a moderní umění (zasedací sál: 12:45 – 18:45)

 

        Blok 1b (zasedací sál: 12:45 – 14:45)

        Formování modernistických východisek

        Joanna Goszczyńska: Vztah modernismu ke goticismu

        Alžběta Plívová: Avantgarda a individualita

        Roman Kanda: Avantgarda v situaci moderny a po moderně

Jana Kantoříková: Intertextuální dialog v díle Miloše Martena

Kristýna Celhofferová: Špatní romancierové v české literatuře (česká kultura a její postoje k mdlobě a zhroucení)

 

Blok 2b (zasedací sál: 15:00 – 16:45)

Cesty modernismu a avantgardy I.

Jan Wiendl: Hledání pravé moderny. Poznámky k tradicionalistické kritice avantgardních konceptů dvacátých let 20. století.

Jaroslav Med: Projekce moderny u J. Floriana a B. Reynka

Petr Kosta: Josef Hora a Boris Pasternak: Dva Evropané a reprezentanti modernismu

Petr Málek: Raná próza Karla Čapka v kontextu (středo)evropské moderny

 

Blok 3b (zasedací sál: 17:00 – 18:45)

Cesty modernismu a avantgardy II.

Petr Komenda: Řád a chaos. Kosmologie v básnické tvorbě Františka Halase a Czesława Miłosze, psané v letech 1939 – 1949

Miloslav Caňko: Devětsil, surrealisté a „princip objevu“

Radek Malý: Kult utonulé dívky – utkvělý motiv evropské avantgardy

Michal Jareš: Zkažená modernita: město, jazz a vraždy

 

---

 

28. března 2012

 

Uměno/vědné přesahy (aula: 9:00 – 12:45)

 

Blok 1a (aula: 9:00 – 10:45)

Libuše Heczková: Výrazový tanec. Zjevení moderního těla

        Veronika Ambros: Podoby expresionismu v divadelních hrách v K. Čapka Lásky hra osudná,

            A. Holitschera Der Golem a W. Hasenclevera Der Sohn.

Jana Migašová: Tendencia primitivizmu v procese formovania slovenskej výtvarnej moderny

Aleš Filip: Dvojí ideál britských prerafaelitů v kultuře českého fin de siècle

 

Blok 2a (aula: 11:00 – 12:45)

Renáta Beličová: Koexistencia, diferencia, konfúzia. Hudobné poetiky, hudobné estetiky, hudobná súčasnosť

Lenka Křupková: Vítězslav Novák - osová osobnost české moderní hudby

David Skalický: Modernistická estetika Pražské školy

Marek Nagy: Pojem moderny jako konceptualizační nástroj při interpretaci nástupu Pražské lingvistické školy

 

        kulatý stůl – diskuse, ukončení sympozia (aula od 13:45)

        Krátké vstupy zpravodajů jednotlivých bloků o základních  problémových otázkách,

        které se objevily v diskusích k jednotlivým blokům.

 

        ---

       

Moderna v tušeném prostoru střední Evropy - pokračování (zasedací sál: 9:00 – 12:45)

 

        Blok 1b (zasedací sál: 9:00 – 10:45)

O/Hlas německo-jazyčné literatury ve střední Evropě

Irina Wutsdorff: Dá se mluvit o pražské moderně? Poznámky ke komparaci česko- a německojazyčné literatury

Michal Topor: Česká recepce díla Samuela Lublinského: silokřivky

Katarina Szalayová: Tajomstvo a jeho podoby v próze viedenskej moderny. Motív tajomstva v dielach Arthura Schnitzlera a Stefana Zweiga

 

Blok 2b (zasedací sál: 11:00 – 12:45)

Fenomén slovenské moderny

Dana Hučková: Urbánna stredoeurópska skúsenosť autorov slovenskej moderny

Valér Mikula: Jesenského Verše na križovatkách moderny

Marcela Mikulová: Slovenský realizmus v konexiách moderny. (Od idealizmu k absurdite.)

Ivana Taranenková: Konfrontácie s rozpadom jednoty

 

 

Seznam přednášejících

 

Veronika Ambros    (Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto)

Kanada

 

Renáta Beličová    (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline)

Slovensko

 

Dorota Bielec    (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Polsko

 

Miloslav Caňko    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Kristýna Celhofferová    (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Česká republika

 

Annalisa Cosentino    (Università degli Studi di Udine)

Itálie

 

Aleš Filip    (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Česká republika

 

Joanna Goszczyńska    (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej  - Uniwersytet Warszawski)

Polsko

 

Libuše Heczková    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Dana Hučková    (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava)

Slovensko

 

Mateusz Chmurski    (Université Paris-Sorbonne/Uniwersytet Warszawski)

Polsko

 

Petr Christov    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Katica Ivanković    (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Chorvatsko

 

Michal Jareš    (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Česká republika

 

Alenka Jensterle-Doležalová    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Roman Kanda    (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Česká republika

 

Jana Kantoříková    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Kyuchin  Kim    (Department of Czech & Slovak Studies, Hankuk University of Foreign Studies)

Jižní Korea

 

Petr Komenda    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Jan Kořenský    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Petr Kosta    (Philosophische Fakultät, Universität Potsdam)

Německo

 

László G. Kovács

Maďarasko

 

Joanna Królak    (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski)

Polsko

 

Lenka Křupková    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Tomáš Kubíček    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Petr Málek    (Universität Hamburg/Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Radek Malý     (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Jaroslav Med    (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Jana Migašová    (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

Slovensko

 

Valér Mikula    (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Slovensko

 

Marcela Mikulová    (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava)

Slovensko

 

Marek Nagy    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Olga Pavlova    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Alžběta Plívová    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Jan Schneider    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

David Skalický    (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Česká republika

 

Michal Sýkora    (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Česká republika

 

Katarina Szalayová    (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava)

Slovensko

 

Ivana Taranenková    (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava)

Slovensko

 

Michal Topor    (Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha)

Česká republika

 

Daniel Vojtěch    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Josef  Vojvodík    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Jan Wiendl    (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Česká republika

 

Irina Wutsdorff    (Slavisches Seminar der Universität Tübingen)

Německo