PROGRAM SYMPOZIA     

Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

 

27. března 2018

Zahájení konference a úvodní referáty (9:30 – 12:00, přednáškový sál 1.25, Křížkovského 10, přízemí zadního traktu)

 

Úvodní slovo rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Ingeborg Fialová: Absolutní katastrofa či nový začátek?

2) Dalibor Tureček: Od servility k laciné parodii: Obraz Rakouska-Uherska v české poezii před rokem 1918 a po něm

3) Peter Zajac: Existenciálna literatúra a avantgarda

 

Blok 1 (13:00 – 14:15)

Od nostalgie k nové jednotě a k novým ideálům

● předsedající: Dalibor Tureček

1) Roman Kanda: Hledání jednoty v rozpadajícím se světě: Broch a Witkiewicz

2) Petr Vilém Koluch: Masaryk, Redlich a jejich představy o nové Evropě

3) Renáta Kišoňová: Význam filozofie života Svätopluka Štúra, so zreteľom na jeho chápanie umenia

4) Barbora Čaputová: Mircea Eliade – „mladá generácia“ a hľadanie autentickosti

 

Blok 2 (14:30 – 15:45)

Kulturní kontakty v proměněné střední Evropě 

● předsedající: Ingeborg Fialová

1) Lucie Antošíková: Naši Němci? Dynamika (trans)kulturních kontaktů v Československu

2) Marie Brunová: Spojnice kultur? Role prostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích

3) Klára Kudlová: Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou - Karel Čapek a Franz Carl Weiskopf jako autoři reportážních cestopisů

4) Małgorzata Kalita: Když centrum ztrácí svůj význam. O podobách decentralizace v próze Karla Čapka

 

Blok 3 (16:00 – 17:00)

Malé, ale naše sdílené Československo…

● předsedající: Lucie Antošíková

1) Marcela Mikulová: Starí realisti v novej republike

2) Zuzana Chrenková: Pozícia „malého národa“ v zmenenom tvare strednej Európy

3) Valér Mikula: Keď sa sloboda rodila… a kazila

 

Blok 4 (17:15 – 18:30)

Pozice maďarské kultury v meziválečné střední Evropě

● předsedající: Martin Lukáš

1) Marta Pató: K jazykové identitě bratislavské střední vrstvy

2) Judita Dobrá: Formovanie novej literárnej identity v novom štáte. Maďarská literatúra v Československu

3) László G. Kovács: Lhostejnost a nepřátelství nebo i zájem a dialog? Česko-maďarské kulturní vztahy v období  let 1918–1938

4) Andor Mészáros: Terra incognita. Objevení kultur nových sousedů v maďarském kulturním životě ve 20.–30. letech

 

 

28. března 2018 (9:00 – 14:30, přednáškový sál 1.25, Křížkovského 10, přízemí zadního traktu)

 

Blok 5 (9:00 – 10:00)

Umělecké „retrovize“ Rakouska-Uherska

● předsedající: Martin Tichý

1) Marek Lukasz Krejci: Arcivévoda  František Ferdinand ve středoevropských literaturách

2) Gabriela Maria Gańczarczyk: Román Kazimierze Sejdy C.K. Dezerterzy a stejnojmenný film Junusze Majewského jako polská vize rozpadu Rakousko-Uherska

3) Petr Bubeníček: Nostalgie po zmizelém světě mocnářství v Ukradené vzducholodi Karla Zemana

 

Blok 6 (10:15 – 11:15)

Literární reflexe rozpadající se monarchie

● předsedající: Jana Vrajová

1) Jiří Kudrnáč: Doba konce Rakousko-Uherska očima českých dekadentních spisovatelů

2) Hana Blažková: Falešný Mesiáš a nepovedená revoluce v tvorbě Bruna Schulze a Olgy Tokarczuk

3) Iwona Matuszkiewicz: Kulturní krajina pohraničí jako jednotící element změn ve střední Evropě. Poznámka k dílu Stanisława Vincenze a Josefa Váchala

 

Blok 7 (12:15 – 13:30)

Kulturní život v nových státních celcích

● předsedající: Petr Bubeníček

1) Martin Tichý: Kritika na přelomu. Reflexe vlastenecké poezie 1918–1919

2) Karol Csiba: Ozvena rozpadu Rakúsko-Uhorska v slovenských medzivojnových kultúrnych periodikách

3) Lenka Sládková: Státní umělecké ceny v Československu

4) Miroslav Kouba: „Československým hospodyňkám!“ Kuchařské knihy v prvních letech ČSR a jejich proměny z hlediska knižní a literární kultury

 

Blok 9 (13:45 – 14:45)

Ironie nebo nostalgie?

● předsedající: Roman Kanda

1) Renáta Beličová: Dokumentárne libreto – postmodernistická opera. Egon Bondy, Marek Piaček a M. R. Š.

2) Olga Pavlova: Postutopický radikalismus v ruské postmoderně

3) Ondřej Slačálek: Nostalgie a ironie: Ambivalence debat o střední Evropě