PROGRAM SYMPOZIA

 

26. března 2019

Zahájení konference a úvodní referáty (uč. 1.25: 9:30 – 12:00)

 

● předsedající: Ingeborg Fialová

1) Václav Smyčka – Kateřina Smyčková: Ostrov, oáza, zahrada – sémantické modely utopie

2) Jiří Hrabal: Proměny a funkce fikčního ostrova Robinsona Crusoe v české literární kultuře

3) Martin Jabůrek: Böcklinův ostrov mrtvých a jeho filozofie

 

Blok 1 (13:00 – 14:00)

Dávné a tradované literární reprezentace ostrovů

● předsedající: Václav Smyčka

1) Jana Vrajová: Parnasistní variace na středověké putování svatého Brandana (Julius Zeyer: Kronika o svatém Brandanu)

2) Kateřina Korábková: Vzdálené a blízké v české populární četbě mezi romantismem a modernou

 

Blok 2 (14:15 – 15:30)

Ostrovy útěchy, tajemství i hrůzy

● předsedající: Martin Jabůrek

1) Simona Kolmanová: Ostrov v tvorbě maďarského prozaika Móra Jókaiho

2) László G. Kovács: Lze utéct ze světa? –  Ostrov jako útočiště, symbol a „tajemný předmět touhy“ v maďarské literatuře 19. a 20. století

3) Alžběta Peštová: Věčné mládí a smrt. Povídka „Lao“ od Hanse Müllera v kontextu secese

4) Tomáš Horváth: Nadprirodzený ostrov v modernizme

 

Blok 3 (15:45 – 16:30)

Ostrov jako prostor dystopický a mytický

● předsedající: Erik Gilk

1) Judita Dobrá: Gulliverova cesta do Kazohinie. Predstava ostrova v románe Sándora Szathmáriho

2) Anna Steinbachné Bobok: Čapkovy neviditelné ostrovy

 

Blok 4 (16:45 – 17:45)

Ostrov v současné tvorbě

● předsedající: Tomáš Horváth

1) Renáta Kišoňová: Ostrov pre „Ja“ vo filozofickom kontexte s prihliadnutím na novelu Ema a smrtihlav

2) Erik Gilk: Ajvazův Zlatý věk jako kritika základních hodnot evropské kultury

3) Tamara Šimončíková Heribanová: Zobrazenie motívu ostrovu v literárnej a výtvarnej tvorbe Petry Hilbert (1977-2017)

 

 

 

27. března 2019 (uč. 1.25: 9:00 – 14:30)

 

Blok 5 (9:00 – 10:15)

Ostrov v poezii

● předsedající: Martin Lukáš

1) Hana Šimková: Symbol ostrova v poezii Vladimíra Holana

2) Patrik Dudek: Zužování prostoru a „ustavování vnitřního ostrova“ v díle Jiřího Ortena

3) Jakub Hankiewicz: Fiktivní ostrovy v poezii Wisławy Szymborské

4) Vendula Čepicová: Topos ostrova v díle Kateřiny Rudčenkové

 

Blok 6 (10:30 – 11:45)

Ostrov jako místo izolace, odlišnosti či samoty

● předsedající: Jana Vrajová

1) Miroslav Olšovský: Světy a ostrovy v díle Gustawa Herlinga-Grudzińského a Bruno Schulze

2) Petr Komenda: Ostrovy paměti v emigrační esejistice Jana Čepa

3) Jan Kolář: Formulář pro Robinsony: Grušova próza a hranice soukromého jazyka

4) Krištof Anetta: Topologické ostrovy internetovej tvorby

 

Blok 7 (12:45 – 13:45)

Ostrov jako badatelská metafora

● předsedající: Miroslav Kouba

1) Zuzana Chrenková: Próza literárnej moderny ako umelecký ostrov v stredoeurópskom priestore

2) Natália Dukátová: Ostrov „návratov do detstva“

3) Pavel Nevyhoštěný: „Ostrovy pravdy v moři lží“. K utopickým aspektům kultury tzv. paralelní polis

 

Blok 9 (14:00 – 15:15)

Ostrovy skutečné a ostrovy jako topografické metafory

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Pavel Mertelík: Exotické ostrovy očima československého legionáře

2) Miroslav Kouba: Velký válečný ostrov: poslední výspa střední Evropy v kulturněhistorických reflexích

3) Aleš Misař: Ostrov v srdci Evropy? Metafora první Československé republiky jako ostrova demokracie

4) Nataša Hromová Burcinová: Kubánska literatúra v preklade (recepcia a jej dynamika)