Pořadatelé

 

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Moravská zemská knihovna v Brně

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., tajemník sympozia, Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci