Ve dnech 26. a 27. března 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční
devátý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Tématem sympozia bude Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy.

Ostrovy skutečné, představy či metafory ostrova jsou od počátku lidského myšlení produktivním podnětem lidské imaginace. „Vzepětí člověka, jež jej táhne k ostrovům, totiž odpovídá dvojímu pohybu, jímž ostrovy vznikají. Snít o ostrovech (ať už s úzkostí, či v radosti) znamená snít o tom, že se oddělujeme, že jsme již odděleni a daleko od kontinentů, že jsme sami a ztraceni – anebo snít o tom, že začínáme od nuly, že znovu tvoříme, že jsme v novém počátku,“ píše Gilles Deleuze v eseji „Příčiny a důvody pustých ostrovů“. 

Jak snil a uvažoval o ostrovech Středoevropan, zabydlený uprostřed kontinentu?  Co pro něj znamenala představa „ostrova“ a jak se měnila od dob zámořských objevů až po současnost, kdy je nám svět malým globálním ostrovem? Byl pro středoevropského umělce ostrov místem vzdáleného exotického dobrodružství nebo prostorem izolace, tísnivé samoty či nedobrovolného odloučení? Anebo spíše dobrovolně zvoleným rájem srdce? Jaké literární či vizuální reprezentace vznikly v kulturách střední Evropy o neznámých či imaginárních ostrovních společnostech a jaká byla funkce těchto reprezentací? A které ze skutečných ostrovů se staly podstatnou inspirací středoevropských spisovatelů a výtvarníků a jakou roli sehrály v jejich díle?

Mnoho slavných světových literárních děl, která nesou již ve svém názvu výraz ostrov (Stevensonův Ostrov pokladů, Vernův Tajuplný ostrov, Huxleyho Ostrov, Solženicynovo Souostroví Gulag, Ecův Ostrov včerejšího dne ad.), nám dává tušit vícevýznamovost a podnětnost pojmu ostrov. Nejinak tomu je i ve středoevropských literaturách a kulturách, např. z literatury české lze vzpomenout Medkův Ostrov v bouři, Seifertovu sbírka Koncert na ostrově,  sbírku Milana Děžinského Obcházení ostrova nebo literární reprezentaci fiktivního ostrovního společenství, které zpodobuje Michal Ajvaz v románu Zlatý věk.

Budeme velmi rádi, když se proponovaného sympozia zúčastníte a přispějete do diskuse nad těmito otázkami. Uvítáme oborovou divergentnost a budeme se těšit na pohled literárněhistorický, filozofický, lingvistický, sociologický, historický či politologický.

Zájemce o vystoupení na sympoziu prosíme, aby do 31. ledna 2019 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do 15. února 2019. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, vedoucí Rakouského centra Univerzity Palackého

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

e-mail: jiri.hrabal@upol.cz

https://strednievropa.webnode.cz/

Adresa: katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, třída Svobody 26, 779 00 Olomouc, CZ

Novinky

Přihláška a zvací dopis 2019

31.10.2018 16:17
zvaci dopis_UKSE 2019.pdf (320956) Prihlaska_UKSE_2019.rtf (47512)