Ve dnech 27. a 28. března 2018 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční
osmý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Tématem sympozia bude Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury.

Rok 2018 bude v některých oblastech střední Evropy probíhat ve znamení oslav stého výročí vzniku nástupnických států po skončení 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Záměrem našeho sympozia bude nastavit optiku trochu sub-versivně a podívat se na tuto epochální změnu, která se ve střední Evropě odehrála, „bez fanfár a fanglí“: Co přinesla jednotlivým národním kulturám či jednotlivým spisovatelům, umělcům, filozofům a intelektuálům? Jak se promítla do umělecké tvorby tehdejších spisovatelů? Co znamenala pro existující středoevropské kulturní instituce (periodika, galerie, knihovny, umělecké spolky, univerzity ad.)? Jak se proměnily vztahy mezi přirozenými kulturními centry střední Evropy – Vídní, Prahou, Budapeští, Terstem, Záhřebem ad. – po té, co se staly součástí rozdílných (nově vzniklých) státních celků? Co znamenal rozpad rakousko-uherské monarchie pro jazykovou komunikaci v oblasti střední Evropy?

Zajímat nás bude rovněž umělecká reprezentace rozpadu Rakouska-Uherska (a jeho důsledků) v literatuře, ve filmu či výtvarném umění. Samozřejmě nám nepůjde pouze o rozpad státního útvaru, ale především o reprezentaci zanikajících hodnot, idejí či konvencí, které byly spojovány s existencí rakousko-uherského mocnářství, jak je zobrazil např. Joseph Roth ve svém slavném románu Pochod Radeckého.

Uvítáme oborovou divergentnost a budeme se těšit na pohled literárněhistorický, filozofický, lingvistický, sociologický, historický či politologický.

Zájemce o vystoupení na sympoziu prosíme, aby do 31. ledna 2018 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do 15. února 2018. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, vedoucí Rakouského centra Univerzity Palackého

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

e-mail: jiri.hrabal@upol.cz

https://strednievropa.webnode.cz/

Adresa: katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, třída Svobody 26, 779 00 Olomouc, CZ

Novinky

Přihláška a zvací dopis 2018

24.11.2017 09:54
Přihláška a zvací dopis zde: zvaci dopis_UKSE 2018.pdf (328393) Prihlaska_UKSE_2018.rtf (44632)

Přihláška a zvací dopis na sympozium 2017

25.11.2016 14:18
Zvací dopis zde: zvaci_dopis_UKSE_2017.pdf (282114) Přihláška zde: Prihlaska_UKSE_2017.rtf (43776)  

Přihláška a zvací dopis na UKSE 2016

15.12.2015 08:24
Prihlaska_UKSE_2016.rtf (43716) zvací dopis_UKSE_2016.pdf (281756)

Příspěvky do konce června 2015!

04.06.2015 09:18
Prosíme o dodání příspěvku z letošního sympozia nejpozději do konce června 2015. Příspěvky zasílejte upravené dle pokynů na těchto stránkách na mailovou adresu: jiri.hrabal@upol.cz. Děkujeme za pochopení.

Změna místa konání

24.03.2015 13:04
Druhý den sympozia (25.3.) proběhnou všechny přednáškové bloky v AULE FF UP v Olomouci.

Večerní setkání pro přednášející - 24.3. od 19:30

23.03.2015 19:25
Dovolujeme si srdečně pozvat všechny přednášející sympozia na večerní setkání, které se bude konat od 19:30 v Restauraci Goliáš (Třída 1. máje 12) - www.restaurace-golias.cz/ Restaurace se nachází v blízkosti FF UP (3min. chůzí).

Přihlašovací formulář

11.11.2014 14:14
Zde: Prihlaska_UKSE_2015.rtf (43500)

Večerní setkání pro účastníky sympozia 2015

11.11.2014 09:48
Všechny účastníky sympozia srdečně zveme na večerní setkání, které se bude konat 24.3. od 20:00h v restauraci v Konviktu (Univerzitní 225/3). Bude připraveno pohoštění ve formě rautu.