Změna termínu konání sympozia: 3.-4. listopadu 2020

11.03.2020 09:10
PRO PŘIHLÁŠENÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
velmi mě to mrzí, ale vzhledem k nastalé situaci nelze sympozium v ohlášeném termínu konat. Jelikož předpokládám, že jste již připravili příspěvky a věřím, že o účast na sympoziu s tímto tématem stojíte, rozhodli jsme se se spoluorganizátory sympozium přesunout na 3.-4. listopadu 2020. Pokud se sympozia zúčastníte v tomto termínu, potvrďte mi to prosím mailem - účastnický poplatek uhraďte prosím nejpozději do 15. října (máte-li ho už uhrazen, zústane na účtu naší instituce do konání sympozia). V případě, že jste poplatek uhradili, a víte již teď, že v listopadovém termínu se nebudute moci sympozia zúčastnit, poplatek Vám bude vrácen na účet (a to zrušíte-li účast nejpozději k 15. říjnu).
Veškeré záležitosti spojené s ubytováním, řešte prosím i nadále s kolegyní Vendulou Čepicovou.
 
Doufám, že letní slunce učiní koronavirům definitivní přítrž a na podzim se setkáme nad společným tématem na sympoziu, na které jsem se velice těšil a budu znovu těšit.

Srdečně zdraví
Jiří Hrabal