Sympozium na téma Židovská literatura a kultura ve střední Evropě neproběhne. Vyjde však kolektivní monografie.

09.02.2021 11:28

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

jelikož je již zřejmé, že nebude možno konat sympozium na téma Židovská literatura a kultura ve střední Evropě ani v březnu t.r., rozhodli jsme se, že tradiční prezenční konferenční setkání k tomuto tématu organizovat nebudeme. Domníváme se rovněž, že pro tak početnou akci není vhodná ani forma online konference, proto bychom rádi z příspěvků připravili "alespoň" kvalitní publikaci (kolektivní monografii), která by vyšla na přelomu tohoto a příštího kalendářního roku. Někteří z Vás mají již rok hotový příspěvek a nejméně dalšího půlroku by ho v případě odkladu sympozia opět nemohli prezentovat. 

Vzhledem k tématu, které má nepochybně přesah za hranice střední Evropy, bychom rádi vydali publikaci v angličtině, pokud se nám na to ovšem podaří zajistit finanční prostředky. Pokud nikoli, vyjde publikace v obvyklé podobě a edici Umění a kultury střední Evropy v češtině. Definitivní informaci o tom, zda publikace vyjde v angličtině, nebo v češtině, Vám sdělíme do konce března t.r.

Konferenční poplatek (1000,- Kč, resp. 40,- euro) bude využit na vydání publikace. Pokud se rozhodnete příspěvek do publikace nedávat, bude Vám poplatek vrácen. (Předpokládaný náklad pouze na překlad publikace bude při sazbě 350Kč/1ns kolem 100 000,-Kč.)

Prosíme Vás, abyste příspěvky dodali v češtině, resp. slovenštině, do angličtiny bude celou publikaci překládat jednotně překladatel britského původu tak, aby kniha mluvila "jedním anglickým jazykem".

Nejzazší termín pro dodání příspěvku bude 30. června t.r. (termín nebude možno posouvat), rozsah příspěvku 15-20ns. Termín pro zaplacení konferenčního poplatku je do 30. června t.r. Pokyny pro úpravu textů najdete zde: Pokyny pro úpravu příspěvků :: Umění a kultury střední Evropy (webnode.cz)

 

Prosím Vás, abyste mě co nejdříve informovali, zda budete mít zájem do zamýšlené publikace přispět. Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude sdělena do 14 dnů po jeho odeslání. V případě, že Váš příspěvek nebude přijat, uhrazený poplatek Vám bude vrácen. Pokud nebude do 30. června uhrazen poplatek, příspěvek nebude přijat. 

 

Velmi mě mrzí, že jsme museli upustit od osobního konferenčního setkání, avšak odkládat ho již potřetí, nepovažujeme za vhodné.

 

Srdečně

Jiří Hrabal

za spolupořadatelské instituce sympozia Umění a kultury střední Evropy