SYMPOZIUM NA TÉMA "ŽIDOVSKÁ LITERATURA A KULTURA VE STŘEDNÍ EVROPĚ" SE KONAT NEBUDE, VYJDE VŠAK KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE.
 
 

 

Ve dnech 30. a 31. března 2021 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční
desátý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Tématem sympozia bude Židovská literatura a kultura ve střední Evropě.

 

Jubilejní ročník našeho sympozia jsme se rozhodli věnovat literární tvorbě židovských autorů a židovské umělecké tvorbě a kultuře vůbec, která se po staletí rozvíjela na území střední Evropy a nepochybně podstatnou měrou spoluutváří specifika a současně i diference středoevropského prostoru. Právě pojmenování jednotlivých aspektů (uměleckých, kulturních, společenských, historických, politických) plynoucích ze vztahu židovské kultury ke středoevropskému prostoru je hlavním záměrem sympozia.

Herman Broch, Franz Kafka, Max Brod, Joseph Roth, Bruno Schulz, Stefan Zweig, Paul Celan, Isaac Bashevis Singer, Ota Pavel, Egon Hostovský, Danilo Kiš, Henryk Grynberg, Arnošt Lustig, Imre Kertész, Karol Sidon, Arnošt Goldflam… Dlouhá řada těchto i  dalších jmen autorů – ať už světově proslulých, či alespoň relevantních v rámci určité národní kulturní tradice –, kteří byli spojeni se středoevropským prostorem celoživotně nebo jen v určité části života a jimž se střední Evropa stala osudnou vlivem historických okolností či soukromých důvodů, jasně potvrzuje, že stopy židovské literatury a kultury jsou výrazně otištěny do historie i současné podoby středoevropské společnosti a její kultury.

Značná část židovských autorů propojovala rozrůzněný středoevropský prostor svým životem i dílem, neboť připadají – ať už původem, nebo následnými životními osudy – více než jedné národní kultuře a více než jednomu jazyku. Má tedy smysl uvažovat o židovské literatuře v rámci středoevropského prostoru, nebo můžeme nanejvýš hovořit o literární tvorbě autorů židovského původu v rámci jednotlivých národních literatur? Jak se činnost židovské menšiny, snaha o uchovávání židovských náboženských a kulturních tradic prostřednictvím sdružování se ve spolcích, vydávání periodik, pořádání kulturních aktivit atd., promítala do utváření a vývoje národních literatur a kultur na území střední Evropy a jejich vzájemného koexistování?

Pozornost bychom chtěli rovněž věnovat otázce multijazyčnosti literární tvorby židovských autorů. A zajímat nás bude též židovská tematika a nejrůznější podoby reprezentace Židů a židovství napříč dějinami v dílech literárních, filmových i výtvarných, jejichž autory nejsou tvůrci židovského původu, včetně děl, která vznikla ve službách propagandy, ideologie či rasové nesnášenlivosti.

Budeme velmi rádi, když se proponovaného sympozia zúčastníte a přispějete do diskuse nad těmito otázkami. Uvítáme oborovou divergentnost a budeme se těšit na pohled literárněhistorický, filozofický, lingvistický, sociologický, historický či politologický.

Zájemce o vystoupení na sympoziu prosíme, aby do 31. ledna 2020 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do 15. února 2020. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Konferenční poplatek: 1000,- Kč (nebo 40,- euro). Referáty, které zazní na sympoziu, budou po přijetí v recenzním řízení zveřejněny v knižní publikaci.

 

Za pořadatelské instituce:

prof. Petr A. Bílek, CSc., ředitel Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích

Mgr. Ivana Cahová, Ph.D., vedoucí Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., vedoucí Rakouského centra Univerzity Palackého

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

 

tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

e-mail: jiri.hrabal@upol.cz; https://strednievropa.webnode.cz/; adresa: katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, CZ

Novinky

Sympozium na téma Židovská literatura a kultura ve střední Evropě neproběhne. Vyjde však kolektivní monografie.

09.02.2021 11:28
Vážené kolegyně a vážení kolegové,   jelikož je již zřejmé, že nebude možno konat sympozium na téma Židovská literatura a kultura ve střední Evropě ani v březnu t.r., rozhodli jsme se, že tradiční prezenční konferenční setkání k tomuto tématu organizovat nebudeme. Domníváme se rovněž, že pro...

Nový termín konání sympozia: 30.-31. 3. 2021

08.09.2020 13:34
Vzhledem k nejisté situaci jsme se rozhodli sympozium konat až v příštím roce, a to 30.-31. března 2021. Děkujeme za pochopení. Jiří Hrabal

Změna termínu konání sympozia: 3.-4. listopadu 2020

11.03.2020 09:10
PRO PŘIHLÁŠENÉ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:   Vážené kolegyně a vážení kolegové,   velmi mě to mrzí, ale vzhledem k nastalé situaci nelze sympozium v ohlášeném termínu konat. Jelikož předpokládám, že jste již připravili příspěvky a věřím, že o účast na sympoziu s tímto tématem stojíte,...

Přihláška a zvací dopis UKSE 2020

20.11.2019 11:30
Prihlaska_UKSE_2020.rtf (44917) zvaci dopis_UKSE 2020.pdf (320818)