Ve dnech 29. a 30. března 2016 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční šestý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy.

Sympozium je další v řadě pravidelných, každoročních mezioborových setkání nad problematikou literatury a umění střední Evropy.

Prvkem spojujícím jednotlivé příspěvky by tentokrát měly být způsoby, jimiž literatura a umění ztvárňují vztah ke dvěma fenoménům, s nimiž je lidská kultura od pradávna spjata, vůči nimž se ale v průběhu posledních století také stále více a ostřeji vymezuje. Zvíře a stroj jsou jevy, které stojí proti sobě. První odkazuje k přírodě jako výchozímu kontextu, z něhož se tvor zvaný člověk vydělil, s nímž se však stále cítí úzce propojen; druhý je pak produktem technické civilizace, kterou lidstvo svou činností od pradávna vytváří a do níž si projektuje své optimistické i tragické vize. Literatura zvířata i stroje tematizuje jako přátele a pomocníky člověka a často je dokonce antropomorfizuje, používá je jako prostředek umožňující explicitně pojmenovat určité lidské vlastnosti a činy. Souběžně se však motivy zvířat a strojů v literárních dílech často váží i s varováním před ztrátou, jež hrozí, pokud člověk poklesne na jejich úroveň, případně jsou výzvou k obhajobě všeho, co je v člověku lidské. Literární tvorba rozmanitých druhů a žánrů je přitom dokladem toho, jak jsou spisovatelé těmito protikladnými, kontrastními, ale zároveň i úzce vzájemné provázanými fenomény přitahováni a jak je téma „lidského a ne-lidského“ podněcuje a provokuje.

Navržené téma konference má průřezový charakter, prochází jednotlivými obdobími, ale také rozmanitými uměleckými směry a programy, jakož i různými druhy literatury: od té, která má vysoké umělecké ambice až po literaturu populární. Nabízí tudíž celou škálu možných otázek a problematik, a jako takové otevírá příležitost pojmenovávat významné umělecké pohyby a trendy. Může být zpracováno jak v rovině filozofické, teoretické, tak také tematologické, historické, případně na úrovni poetiky uměleckého díla.

Dovolujeme si tímto požádat zájemce o vystoupení na sympoziu, aby do 30. ledna 2016 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do konce 15. února 2016. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

mail: jiri.hrabal@upol.cz

http://strednievropa.webnode.cz/

Adresa:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Třída Svobody 26

779 00 Olomouc, CZ

Novinky

Přihláška a zvací dopis na UKSE 2016

15.12.2015 08:24
Prihlaska_UKSE_2016.rtf (43716) zvací dopis_UKSE_2016.pdf (281756)

Příspěvky do konce června 2015!

04.06.2015 09:18
Prosíme o dodání příspěvku z letošního sympozia nejpozději do konce června 2015. Příspěvky zasílejte upravené dle pokynů na těchto stránkách na mailovou adresu: jiri.hrabal@upol.cz. Děkujeme za pochopení.

Změna místa konání

24.03.2015 13:04
Druhý den sympozia (25.3.) proběhnou všechny přednáškové bloky v AULE FF UP v Olomouci.

Večerní setkání pro přednášející - 24.3. od 19:30

23.03.2015 19:25
Dovolujeme si srdečně pozvat všechny přednášející sympozia na večerní setkání, které se bude konat od 19:30 v Restauraci Goliáš (Třída 1. máje 12) - www.restaurace-golias.cz/ Restaurace se nachází v blízkosti FF UP (3min. chůzí).

Přihlašovací formulář

11.11.2014 14:14
Zde: Prihlaska_UKSE_2015.rtf (43500)

Večerní setkání pro účastníky sympozia 2015

11.11.2014 09:48
Všechny účastníky sympozia srdečně zveme na večerní setkání, které se bude konat 24.3. od 20:00h v restauraci v Konviktu (Univerzitní 225/3). Bude připraveno pohoštění ve formě rautu.