Ve dnech 28. a 29. března 2017 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční sedmý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin.

Hlavním záměrem našeho sympozia bude sledovat a analyzovat roli středoevropských spisovatelů-intelektuálů ve společnosti a její proměnlivost napříč dějinami, především pak v dějinných okamžicích, které lze shledávat „zlomovými“ (národní suverenita/područí, svoboda/totalita, mír/válka ad.).

Jakou roli chtěli sehrávat středoevropští spisovatelé-intelektuálové v klíčových zápasech o svobodu, charakter národa, národní suverenitu, o etické hodnoty a jak jejich úlohu hodnotíme zpětně, tj. z dnešního pohledu, s vědomím toho, kudy se dějiny následně ubíraly? Jak se role středoevropského spisovatele-intelektuála proměňovala v průběhu dějin z hlediska jeho relevance v diskusi o tyto hodnoty? Kdy, kde a kým byl spisovatel vnímán jako „svědomí národa“ a kdy, kde a kým jako sociálně marginalizovaný podivín, jemuž společnost nemá potřebu naslouchat? Jaké okolnosti přispěly k proměnám úlohy spisovatele ve společnosti?

V čem spočívala specifičnost pozice středoevropského spisovatele-intelektuála a čím se odlišovala od pozice západoevropského intelektuála v náhledu na vybrané společensky palčivé otázky ve vybraných dobách? Jak, proč a kdy se lišila angažovanost spisovatelů-intelektuálů uvnitř střední Evropy?

V rámci sympozia budeme věnovat pozornost i literárním dílům, která téma našeho sympozia zbeletrizovala. V kterých dobách, v jakých podobách a za jakým účelem se stává individuální osud středoevropského spisovatele a jeho úloha ve společnosti tématem prozaických a básnických děl vzniklých z per středoevropských autorů samých?

 

Budeme velmi rádi, když se proponovaného sympozia zúčastníte a přispějete do diskuse nad těmito otázkami. Uvítáme oborovou divergentnost a budeme se těšit na přístup literárněhistorický, filozofický, sociologický, historický či politologický.

Dovolujeme si tímto požádat zájemce o vystoupení na sympoziu, aby do 15. ledna 2017 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do 10. února 2017. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

Mail: jiri.hrabal@upol.cz

http://strednievropa.webnode.cz/

Adresa: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc, CZ

Novinky

Přihláška a zvací dopis na sympozium 2017

25.11.2016 14:18
Zvací dopis zde: zvaci_dopis_UKSE_2017.pdf (282114) Přihláška zde: Prihlaska_UKSE_2017.rtf (43776)  

Přihláška a zvací dopis na UKSE 2016

15.12.2015 08:24
Prihlaska_UKSE_2016.rtf (43716) zvací dopis_UKSE_2016.pdf (281756)

Příspěvky do konce června 2015!

04.06.2015 09:18
Prosíme o dodání příspěvku z letošního sympozia nejpozději do konce června 2015. Příspěvky zasílejte upravené dle pokynů na těchto stránkách na mailovou adresu: jiri.hrabal@upol.cz. Děkujeme za pochopení.

Změna místa konání

24.03.2015 13:04
Druhý den sympozia (25.3.) proběhnou všechny přednáškové bloky v AULE FF UP v Olomouci.

Večerní setkání pro přednášející - 24.3. od 19:30

23.03.2015 19:25
Dovolujeme si srdečně pozvat všechny přednášející sympozia na večerní setkání, které se bude konat od 19:30 v Restauraci Goliáš (Třída 1. máje 12) - www.restaurace-golias.cz/ Restaurace se nachází v blízkosti FF UP (3min. chůzí).

Přihlašovací formulář

11.11.2014 14:14
Zde: Prihlaska_UKSE_2015.rtf (43500)

Večerní setkání pro účastníky sympozia 2015

11.11.2014 09:48
Všechny účastníky sympozia srdečně zveme na večerní setkání, které se bude konat 24.3. od 20:00h v restauraci v Konviktu (Univerzitní 225/3). Bude připraveno pohoštění ve formě rautu.