PROGRAM SYMPOZIA

 

28. března 2017

 

Zahájení konference a úvodní referáty (aula 2.31: 9:30 – 12:00)

Úvodní slovo rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Vladimír Svatoň: Mezi dvěma kameny. Utopie střední Evropy

2) Ingeborg Fialová: Literární historikové, germanisté a germanobohemisté, profesoři pražské univerzity jako intelektuální hybatelé

3) Roman Kanda: Estetika a/nebo politika. Napětí umělecké angažovanosti a estetické autonomie v kontextu středoevropského modernismu (na příkladu tvorby Witolda Gombrowicze)

4) Pavel Floss: O duchovních zápasech v šedesátých letech u nás (svědectví účastníka)

 

AULA (2.31) 13:00 – 19:15

 

Blok 1 (13:00 – 14:15)

Literární (a jazyková) reprezentace spisovateleintelektuála

● předsedající: Jan Wiendl

1) Ivana Taranenková: Proroci, apoštoli, podivíni a hriešnici. (K reprezentačným stratégiám spisovateľa v slovenskej literatúre 19. storočia)

2) Eduard Burget: Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech spisovatele Viléma Hejla

3) Ondřej Bláha: Jazykový obraz politicky nekonformního intelektuála v kádrových posudcích ze sedmdesátých let 20. století

4) Klára Soukupová: „Jak se mohlo stát, že jste byl v mládí komunista?“ Literární reprezentace členství v komunistické straně v autobiografických textech

 

Blok 2 (14:30 – 15:15)

Důsledky komunistického převratu v životě a díle středoevropských spisovatelů I.

● předsedající: Michal Sýkora

1) Petr Komenda: František Halas a Jan Zahradníček – etika tvůrčího gesta v letech 1945–1949

2) László G. Kovács: Dominik Tatarka a Sándor Márai: dva příběhy věrnosti k ideálům a zachování svobody i vlastní tváře

 

Blok 3 (15:30– 16:30)

Důsledky komunistického převratu v životě a díle středoevropských spisovatelů II.

● předsedající: Ivana Taranenková

1) Jana Kuzmíková: Spisovateľ a občan Ivan Horváth

2) Vladimír Barborík: Novomeský ako symbolický protagonista normalizácie kultúry

3) Michal Sýkora: S ruským tankem na dvorku. Reflexe přítomnosti sovětských vojsk jako neuralgický bod zodpovědnosti středoevropského spisovatele

 

Blok 4 (16:45 – 17:45)

Středoevropští exulanti a jejich tvorba I.

● předsedající: Joanna Królak

1 Erik Gilk: Exulant František Langer

2) Barbora Svobodová: „Divná doba, ale veliká!“: Politické převraty pohledem Egona Hostovského

3) Jakub Flanderka: Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech

 

Blok 5 (18:00 – 19:15)

Středoevropští exulanti (a disidenti) a jejich tvorba II.

● předsedající: Erik Gilk

1) Dorota Bielec: Dvě exilové autority – Pavel Tigrid a „Svědectví”,  Jerzy Giedroyć  a „Kultura”

2) Joanna Królak: Ohlas politické esejistiky Václava Havla v polském disentu

3) Jaroslava Smejkalová: Občan básnik Zbigniew Herbert

4) Radoslav Passia: Dvaja z jednej generácie (Ladislav Grosman a Ján Rozner ako spisovateľské typy)

 

 

29. března 2017

 

AULA (2.31): 9:00 – 14:30

 

Blok 6 (9:00 – 10:00)

Intelektuálové 19. století I.

● předsedající: Jana Vrajová

1) Karolina Ćwiek-Rogalska: Pojem „krize“ u Tomáše Garrigue Masaryka jako interpretační kategorie českých dějin

2) Jan Krekule: Národní akademie věd v návrhu Jana E. Purkyně

3 Dagmar Mocná: Vratislav Kazimír Šembera: renegát nebo nezávislý intelektuál?

 

Blok 7 (10:15 – 11:15)

Intelektuálové 19. století II.

● předsedající: Dagmar Mocná

1) Jiří Kudrnáč: Gotická duše:  Karáskovo pojetí aktuální intelektuální zodpovědnosti

2) Marianna Koliová: Polemiky Jozefa Miloslava Hurbana

3) Alenka Jensterle-Doležalová: „Víš, poeta, svůj dluh?“ Role spisovatele Ivana Cankara v osudovém okamžiku slovinských dějin

 

Blok 8 (12:15 – 13:30)

Spisovateléintelektuálové v době mezi válkami

● předsedající: Jiří Kudrnáč

1) Magdalena Bystrzak: „Koketovanie” so sociálnou otázkou. K podobám angažovanosti v slovenskom kultúrnom prostredí v tridsiatych rokoch 20. storočia

2) Lukáš Holeček: Nemravná mládež jako zrcadlo nemravného národa (romány Miroslava B. Böhnela)

3) Karol Csiba: Úloha Davistov v česko-slovenskej medzivojnovej publicistike

4) Jiří Poláček: Reflexe Vančurova boje proti fašismu a nacismu

 

Blok 9 (13:45 – 14:30)

Role intelektuála v současné době

● předsedající: Roman Kanda

1) Weronika Parfianowicz-Vertun: „K čemu inteligence v pustém čase?”. Diskuse o roli středoevropských intelektuálů v polském tisku v devadesátých letech 20. století

2) Miron Pukan: Autorská i osobnostná viacdomosť Karola Horáka